Rozpuszczalność witamin

Rozpuszczalność witamin

Jak każe organiczne substancje chemiczne, także i witaminy mają swoje określone rozpuszczalniki. Pod tym względem witaminy można podzielić na dwie grupy, w zależności od rodzaju rozpuszczalnika organicznego. Pierwsza są to witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Drugą grupę stanowią witaminy rozpuszczalne w wodzie. Do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach zaliczamy A, D, E, K, do rozpuszczalnych w wodzie należą natomiast pozostałe, czyli C, PP, K oraz witaminy B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Żadna witamina, poza witaminą D nie jest syntetyzowana przez nasz organizm. Musi więc zostać dostarczona do naszego ustroju wraz z pożywieniem. Bardzo istotne jest zatem to, ile i jakie witaminy dostają się do układu pokarmowego. Jeżeli chodzi o witaminy rozpuszczalne w wodzie ich nadmiar z organizmu wydalany jest skutecznie przez nerki wraz z moczem. Łatwo również można uzupełnić ich niedobór. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach kumulowane są w tkankach ciała bogatych w lipidy. Ich nadmiar nie jest usuwany, lecz odkłada się w organizmie. Może to doprowadzić do ciężkich zatruć. Trzeba zatem zwracać szczególną uwagę, na to ile i jakie witaminy, a także w jakiej postaci dostają się do naszego ustroju wraz z pożywieniem.